16/07/2021 | Saki Gerassis Davite
Análise de datos e toma de decisións no sector mineiro
Directores: Javier Taboada Castro, María Ángeles Saavedra González
Cum Laude Mención Internacional

16/07/2021 | Alberto Abad Ruiz
Optimización da vixilancia da saúde da poboación traballadora mediante a aplicación de métodos predictivos
Directores: Javier Taboada Castro
Cum Laude

09/07/2021 | Diana Barral Rey
Deterioro de pinturas ao amorne expostas a un ambiente de influencia mariña e/ou contaminado: análise da interacción pigmento-aglutinante
Directores: José Santiago Pozo Antonio, Carolina Cardell

22/12/2020 | Chiara Ricci
Eficacia e nocividade de procedementos de limpeza de grafitis e produtos anti-graffiti sobre rochas do Patrimonio Cultural
Directores: Santiago Pozo Antonio, Marco Nervo
Cum Laude

13/11/2019 | Rafael María Carreño Morales
Modelado da incerteza nos procesos de deseño
Directores: José Benito Bouza Rodríguez; Javier Martínez Torres

04/07/2019 | Ignacio Pérez Rey
Estudo do comportamento á fricción de discontinuidades de rocha planas serradas cara unha metodoloxía para o ensaio de inclinación e a súa aplicación a casos de estudio
Directores: Leandro Rafael Alejano Monge
Cum Laude Mención Internacional Premio Extraordinario

26/03/2019 | Uxía Castro Filgueira
Simulación numérica do comportamento tenso-deformacional de mostras de granito naturais e artificialmente fisuradas mediante o código de partículas PFC3D
Directores: Leandro Rafael Alejano Monge
Cum Laude

13/12/2018 | Guillermo Bastos Costas
Incorporación de tecnoloxías e materiais innovadores no patrimonio construido: procesos aditivos, materiais cementantes e eficiencia enerxética
Directores: Julia Armesto González; Faustino Patiño Barbeito
Cum Laude Mención Internacional

19/10/2018 | Santiago Díaz Ruano
Análise da Influenza de Parámetros Meterolóxicos e Funcionais na Estimación da Potencia Eólica Mediante o Emprego de Técnicas de Machine Learning
Directores: José Antonio Carta, José María Matías
Cum Laude

06/07/2018 | Javier Taboada García
Análise de accidentes na construcción mediante técnicas de minería de datos
Directores: Ángeles Saavedra González, Roberto Martínez-Alegría López
Cum Laude

25/05/2018 | José María Alonso Rodríguez
Análise da eficiencia enerxética en edificación mediante técnicas de simulación térmica de edificios e interpolación avanzada de datos meteorolóxicos
Directores: Pablo Eguía Oller; Ángeles Saavedra González
Cum Laude

22/09/2017 | Higinio Moro Melón
Efectos de explosións submarinas sobre elementos estruturais
Directores: Elena Alonso Prieto; Fernando María García Bastante
Cum Laude

20/07/2017 | Iván de Rosario Amado
Eficacia de consolidantes e hidrofugantes de nova síntese en rocas graníticas: Optimización de métodos de avaliación
Directores: María Jesús Mosquera Díaz; María Teresa Rivas Brea

10/07/2017 | Carla Iglesias Comesaña
Clasificación de placas de lousa para tellados baseada en técnicas de intelixencia artificial mediante visión artificial
Directores: Javier Taboada Castro; Javier Martínez Torres
Cum Laude

10/07/2017 | Jessica Ingrid Piñeiro di Blasi
Desenvolvemento dunha nova metodoloxía para o control da calidade das augas baseado en técnicas estatísticas avanzadas e análise funcional
Directores: Paulino José García Nieto; Javier Martínez Torres; María Araújo Fernández
Cum Laude

28/10/2016 | Julio Francisco García Menéndez
Modelo de control integral de perdas por sinistralidade laboral en movemento de terras
Directores: Javier Taboada Castro; José Enrique Martín Suárez
Cum Laude

11/07/2016 | Jorge Feijoo Conde
Definición dos protocolos máis eficaces para a desalación en granitos ornamentais
Directores: Javier Taboada Castro; María Teresa Rivas Brea
Cum Laude

01/02/2016 | Sara María Sánchez González
Evolución Multitemporal de usos na contorna das lagoas de terra de campos de Castilla e León
Directores: Roberto Martínez Alegría; Javier Taboada Castro
Cum Laude

01/02/2016 | Francisco Javier Martínez Iranzo
Análise, valoracións e mercado inmobiliario e sostibilidade
Directores: Javier Taboada Castro; Roberto María Antonio Martínez-Alegría López
Cum Laude

11/12/2015 | Javier Arzúa Touriño
Estudo do comportamento mecánico de rochas intactas e diaclasadas en laboratorio, con particular énfase na dilatancia
Directores: Leandro Rafael Alejano Monge
Cum Laude

20/07/2015 | José González Cao
Curvas Converxencia-Confinamento en macizos rochosos non homoxéneos con dano por voadura
Directores: Leandro Rafael Alejano Monge; Fernando Varas Mérida
Cum Laude

17/07/2015 | Bruno Alexandre de Sousa Leitao
Avaliação económica e espacial de serviços de produção: o caso do Alto-Minho
Directores: Celestino Ordóñez Galán, Javier Taboada Castro

27/03/2015 | José Joaquín Sancho Val
Novas técnicas de control de calidade para estudos ambientais
Directores: Jorge Juan Pastor Pérez; Javier Martínez Torres; María Araújo Fernández
Cum Laude

21/11/2014 | José Luis Prieto Calderón
Reconstrucción histórica, estructural, hidrolóxica, hidráulica e socioeconómica da catástrofe de Ribadelago (Rotura do encoro de Vega de Tera)
Directores: Javier Taboada Castro; Roberto María Antonio Martínez-Alegría López
Cum Laude

18/07/2014 | Germán Sanz Lobón
Modelo e simulación hidroxeolóxica para a sustentabilidade do acuífero libre dos Montes Torozos
Directores: Roberto Martínez Alegría; Javier Taboada Castro
Cum Laude

16/06/2014 | Luísa Maria de Sá Pereira Faria
Caracterização do desempenho de sistemas de captação/filtração em sub-leito e na margem dum rio na melhoria da qualidade da água
Directores: Javier Taboada Castro; Julio Silva Ferreira

22/07/2013 | José Santiago Pozo Antonio
Eficacia de métodos químicos, físicos e mecánicos na limpeza de costras e grafites en granito
Directores: Ana Jesús López Díaz; Teresa Rivas Brea

04/02/2013 | Javier Iglesias Velázquez
Procedementos de protección fronte á oxidación de sulfuros metálicos en pizarras para teitar
Directores: Javier Taboada Castro; María Teresa Rivas Brea

11/10/2011 | María Veiga Ríos
Deseño de muros de mampostería de granito en seco
Directores: Leandro Rafael Alejano Monge

26/07/2011 | Eduardo Giráldez Pérez
Avaliación de reservas dun xacemento granítico mediante técnicas avanzadas de krixeado
Directores: Celestino Ordóñez Galán; María Ángeles Saavedra González
Cum Laude

10/06/2011 | Alfonso Rodríguez Dono
Estudos de excavacións subterráneas en macizos rochosos
Directores: Leandro Rafael Alejano Monge

28/02/2011 | Javier Martínez Torres
Clasificación de placas de pizarra mediante técnicas de visión artificial e machine learning
Directores: Javier Taboada Castro; Marcos López Lago; José María Matías
Cum Laude

14/06/2010 | María Araújo Fernández
Deseño dun índice de calidade de bloque de pizarra ornamental baseado en técnicas estatísticas e de machine learning
Directores: Javier Taboada Castro; José María Matías Fernández
Cum Laude

16/04/2010 | Iván Gómez Márquez
Compatibilidade entre actividades mineiras e outras de distintos sectores: aplicación a varios casos particulares
Directores: Fernando García Bastante; Leandro Alejano Monge

07/11/2008 | Abraham Segade Robleda
Sistema de Corte de Rochas Mediante Cinta Continua con Segmentos Diamantados
Directores: Javier Taboada Castro; José Antonio Vilán Vilán

09/07/2008 | Harald Stockhausen Nieschulz
Un Método Empírico para Estimar o Risco de Accidentes por Caída de Bloques en Explotacións Mineiras a Ceo Aberto
Directores: Leandro Rafael Alejano Monge

27/06/2006 | Emilio Jesús Trigueros Tornero
Estudo dos parámetros de viabilidade das canteiras subterráneas de mármol
Directores: Javier Taboada Castro

15/07/2002 | Fernando María García Bastante
Avaliación, deseño e planificación de explotacións de pizarra
Directores: Javier Taboada Castro

31/05/2002 | José Alejandro Argüelles Díaz
Concentración e caracterización de xacementos feldespáticos
Directores: Javier Taboada Castro

18/01/2002 | Elena Mercedes Alonso Prieto
Curvas converxencia-confinamento: resolución numérica e aplicación a macizos rochosos con comportamento elasto-plástico con reblandecemento
Directores: Leandro Rafael Alejano Monge