Colaboracións con entidades nacionais

  • Laboratorio de Aplicacións Industriais do Láser-Universidade da Coruña
  • Grupo ENCOMAT, da Universidade de Vigo (técnicas electrocinéticas)
  • Grupo Tamices moleculares e outros materiais da Universidade de Cádiz

Colaboracións con entidades internacionais

  • IESL-FORTH de Grecia