Laboratorio de Mecánica de Rochas

Neste laboratorio realízanse os ensaios para caracterización xeotécnica de rochas e solos, contando co equipo seguinte:

 • Equipo estándar de laboratorio para a realización de ensaios sinxelos de densidade e humidade.
 • Prensa Franklin para a realización de ensaios indirectos de resistencia a compresión simple ou test “point load index”.
 • Equipo de corte de rochas, que inclúe:
  • Unha máquina extractora de probetas cilíndricas (testemuñas), con coroas de dous diferentes diámetros: 38’1 mm e NX
  • Unha máquina cortadora de rocas de disco giratorio (diamantes de inserción), con bomba de auga.
  • Unha pulidora e rectificadora de rochas para a preparación final de mostras.
 • Equipo de ensaios de compresión, que inclúe:
  • Un bastidor e marco de compresión oleoneumático de 2000 kN, con pratos de compresión e protección segundo normativa europea ENV206. Sistema de adquisición de datos de presión.
  • Equipo de colocación e sistema de adquisición de datos para LVDTs.
  • Equipo de caracterización geotécncia de campo segundo as recomendacións da Sociedade Internacional de Mecánica de Rocas, que inclúe compases con clinómetro Freiberger, martelo de Schmidt ou esclerómetro, así como diversos utensilios de medida.
  • Equipo penetrométrico de peto e molinete para a realización de “vane-tests”.
  • Un microscopio estereoscópico SMZ800 NIKON®.
  • Un microscopio petrográfico ZEISS Axioscope 5/7 KMAT con cámara dixital incorporada.
  • Un espectrofotómetro para sólidos NIKON CM700
  • Un glosímetro
  • Un perfilómetro medidor de ángulo de contacto dinámico Phoenix-300 equipado cun sistema de dosaxe automático e cámara CCD 6.5x
  • Unha cámara hiperespectral con sensor espectógrafo CCD Pulnix TM-1327 GE e rango espectral 400–1000 nm
  • Un perfilómetro Wyko-NT 1100 (Veeco) con paquete de software WycoVision32

Laboratorio mineralúrxico

O laboratorio de concentración de menas conta cos seguintes equipos:

 • Machacadora de mandíbulas.
 • Muíño de rodetes.
 • Muíño de bolas.
 • Equipo de cribado.
 • Separador electrostático.
 • Separador magnético.
 • Celas de flotación.
 • Equipo de medios densos.
 • Mesa de sacudidas.

Laboratorio de Enxeñería Cartográfica

 • Sistema láser de medición de coordenadas 3D.
 • Cámara termográfica.
 • Cámara visible.
 • Termohigrómetro.
 • Luxómetro.
 • Sonómetro.
 • Drone DJI S1000.
 • Drone Phantom 2.
 • Láser escáner 3D Faro Focus.

Laboratorio en Conservación do Patrimonio

 • Un microscopio estereoscópico SMZ800 NIKON®
 • Un microscopio petrográfico ZEISS Axioscope 5/7 KMAT con cámara dixital incorporada
 • Un espectrofotómetro para sólidos NIKON CM700
 • Un glosímetro
 • Un perfilómetro medidor de ángulo de contacto dinámico Phoenix-300 equipado cun sistema de dosaxe automático e cámara CCD 6.5x
 • Unha cámara hiperespectral con sensor espectógrafo CCD Pulnix TM-1327 GE e rango espectral 400–1000 nm
 • Un perfilómetro Wyko-NT 1100 (Veeco) con paquete de software WycoVision32

Software

Cóntase con diversos programas de aplicación directa á Mecánica de Rochas, e de visualización e cuantificación de ocos subterráneos que se relacionan seguidamente:

 • Dips.
 • Unwedge.
 • Rockdata e RocLab.
 • Flac 2D e 3D.
 • UDEC.
 • Rhinoceros.